Genetika neponechá nic náhodě

V České republice je preventivní péče o matku a nenarozené dítě všeobecně na velmi vysoké úrovni. Všechna vyšetření směřují především k včasnému zjištění možných komplikací, nebo alespoň k co nejčasnější možné diagnóze. Budoucí maminka má tak možnost se ujistit, že vývoj plodu a průběh těhotenství jsou v normálu, má možnost se na případné riziko připravit, nebo se informovaně rozhodnout. Naše specializovaná zdravotnická pracoviště v Olomouci a v Ostravě – Hrabůvce Vám nabízí možnost invazivních i neinvazivních prenatálních vyšetření na špičkové úrovni.

Preventivní vyšetření Vám dodají jistotu

Většina vyšetření samozřejmě není povinná, nicméně dávají nastávajícím rodičům možnost ujistit se o správném vývoji svého miminka. Z odebrané krve a ultrazvukového vyšetření lze usuzovat na možnost vrozených či vývojových vad. Genetika Olomouc diagnostikuje pravděpodobnost těchto vad díky špičkovému zařízení, které obsluhuje vysoce kvalifikovaný zdravotnický personál. Zakládáme si především kvalitní péči a na srozumitelné a vstřícné komunikaci s našimi klienty a klientkami.