Aktivně, neboli kondenzací proti vlhkosti

Kondenzační odvlhčovače jsou mnohem sofistikovanější zařízení. Jsou to elektricky poháněné přístroje, které pracují s mnohem vyšší účinností, než absorpční zařízení. A pracují právě tehdy, když je to nejvíce podle vás třeba.

Jak to funguje


Vlhký vzduch je pomocí ventilátoru nasáván do přístroje. Přitom prochází přes výparník chladícího systému. Na něm se vzduch ochlazuje na teplotu, při které pára (vlhkost) ze vzduchu kondenzuje, neboli stává se vodou. Je to podobné, jako když se pára sráží na chladné okenní tabuli. U okna vám ale vlhkost stéká dolů na parapet a v horším případě až na zeď či podlahu. V kondenzačním odvlhčovači tato voda stéká do sběrné nádoby. Vzduch, který projde přes zmíněný výparník se při kondenzaci tedy zbaví vlhkosti a pak je veden přes kondenzátor chladícího systému, kde se následně ohřeje na teplotu vyšší, než je teplota vzduchu v místnosti. Tato vyšší teplota přispívá k opětovnému vzniku vlhkých par, které se rozptýleny ve vzduchu znovu nasávají do odvlhčovače a celý proces se znovu opakuje.

Flyboarding